ELEMENTARY - ZÁKLADNÍ eAUKČNÍ KURZ PRVNÍHO STUPNĚ PRO TECHNICKOU PŘÍPRAVU A ADMINISTRACI eAUKCÍ A TENDERINGU

V tomto kurzu vás krok za krokem seznámíme se všemi hlavními funkcemi systému PROebiz. Jednotlivé lekce vás pomocí videí a textových materiálů provedou všemi základními částmi eAukce. Své znalosti si můžete průběžně ověřovat v kvízových otázkách, které jsou umístěny mezi lekcemi. Na závěr kurzu je pak pro vás připraven test, po jehož úspěšném zvládnutí získáte certifikát.

Rozšířený eAukční kurz nabízí detailní popis všech funkcí, které sw PROebiz nabízí. Je podrobným manuálem, který vám umožní stát se skutečným expertem na obsluhu tohoto eAukčního systému.  Na závěr kurzu pro vás bude opět přípraven certifikační test.

Význam nákupu pro podnik se v posledních letech zásadně změnil. V minulosti byl nákup považován za podpůrnou funkci, jejímiž úkolem bylo zajistiti ve firmě dostatek materiálu, polotovarů a dílů pro vlastní výrobu. Místo realizace ucelené strategie nákupu se uvažovalo pouze o splnění plánu výroby, zajištění zásob materiálu, v lepším případě nepřekročení kalkulovaných nákladů na materiál. Situace se začala měnit průběhu devadesátých let, kdy s postupující globalizací tlak konkurenčního prostředí dále zesílil. Ukázalo se, že nákup má významný strategický potenciál a že může být důležitým zdrojem konkurenční výhody.

V současnosti se role nákupu postupně rozšiřuje do oblastí, jako je spolupráce s dodavateli na inovacích, nákupní veškerých služeb včetně outsourcingu podpůrných funkcí, standardizace procesů v celém dodavatelském řetězci, využití konceptu Total Cost of Ownership, identifikace a řízení rizik spojených s nákupem, stlačování dodavatelského řetězce v čase, prostoru a nákladech s využitím elektronizace, zefektivňování nákupu nebo konceptu štíhlých procesů atd.

Zdroj


Obsahem tohoto kurzu jsou případové studie od Jana Vaška zaměřené na  problematiku v nákupu.

Záznam z přednášek o nákupu - Jan VašekJan Vašek
Vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, se studiem pokračoval na univerzitě v Oxfordu (Strategie a Inovace), na Harvardově univerzitě (Management), BIBS (Obchod a právo) na Cranfield University (Řízení firemního výkonu) ve Velké Británii. V průmyslovém nákupu pracuje od roku 2001. Nejprve jako projektový nákupčí ve Valeo Climate control (ČR) a Zexel-Valeo (Fr), dále jako senior nákupčí vToyota Europe (Bel). Jako vedoucí nákupu působil ve společnosti INERGY Automotive Systems a Automotive Lighting France (Fr) a v Krono Swiss Group (Ger). V současnosti uči na VŠB v Ostravě a je doktorandem na Cranfield University se specializací na řízení nákupu komodit.