JOSEPHINE – skrócona instrukcja
Założenie pierwszego zamówienia
Instrukcja skrócona w szybki i prosty sposób poprowadzi użytkownika przez proces przygotowania zamówienia
publicznego, pokazując w jaki sposób oceniać w systemie JOSEPHINE oferty składane elektronicznie. W celu
uzyskania lepszego wglądu, w treść instrukcji wkomponowano opis podstawowych ekranów systemu. Jeżeli
zaistnieje potrzeba uszczegółowienia niektórych informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą linią wsparcia Houston PROEBIZ.

+48 222 139 900

W tym kursie krok po kroku zapoznasz się ze wszystkimi głównymi funkcjami systemu PROebiz.
Lekcje poprowadzą Cię  przez wszystkie podstawowe części eAucji.
Swoje wiadomości  możesz w sposób ciągły weryfikować pytaniami  w quizach, które znajdują się pomiędzy lekcjami.
Na koniec kursu jest przygotowany test, po jego pomyślnym zakończeniu uzyskasz certyfikat.