News

eLearningové kurzy jsou nově pod záštitou.

 
 
Andrzej Kulbiński
eLearningové kurzy jsou nově pod záštitou.
by Andrzej Kulbiński - Tuesday, 20 October 2015, 7:59 AM
 

eLearningové kurzy jsou nově pod záštitou Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a zároveň české  Asociace pro standardizaci a rozvoj elektronických výběrových řízení (APUeN). Děkujeme za vyslovenou důvěru a potvrzení kvality a úrovně tohoto eLearningového kurzu.